Buchanan 12

USCG doc nr 544868
Byggd 1972 vid Halter Marine Services of Lockport, Louisiana, USA i stål
86,5 x 30 x 9,5 feet - Brutto 238, netto 162
Ursprunglig maskin ersattes 2005 (vid Derektor Shipyard, Bridgeport, Connecticut) med 2 x EMD 8-cyl. diesel. Dubbla propellrar - 3000 hk.

Byggdes för Buchanan Marine of New Haven, Connecticut som BUCHANAN 12.


BUCHANAN 12 på Hudson River, New York - 28 september 2014
Foto Torben Larsen

Foto Torben Larsen

Foto Torben Larsen

Foto Torben Larsen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan