Bülk

DJVM - Imo:8701284
Byggd 1987 vid Johann Oelkers Schiffswerft, Hamburg (#597)
29,90 x 9,00 x 4,00 m. - 263 bt/79 nt.
Maskin: 2 x MWM TBD 440-8 K 1 600 hk (1 160 kW) vardera. Schottelpropellrar. Bollard pull 40 t.

Byggdes för räkning Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel som BÜLK.
Fakta: Jan Dührkoop


BÜLK - 9 september 2007
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

BÜLK i Kiel - 30 augusti 2021
Foto Torben Larsen

Foto Torben Larsen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan