Bull

3752
Byggd 1900 vid Howaldswerke AG, Kiel (Stål)
22,16 x 5,05 x 2,36 m - 68,51 / 39,84 (SS 1933)
Maskin: Okänd ångmaskin på 150 Ihk

Byggdes för okända, möjligen för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som BULL. Övergick ca 1915 till Stockholms Skeppsstuveri AB, Stockholm som 1930 uppgick i Kran & Bogser AB, Stockholm. Rekvirerades 1940 av Ostkustens Marinkommando, Stockholm som hjälpvedettbåten HJVB 175. Återlämnades samma år och utrangerades i början av 1950-talet. Såldes 1955 till Ragnar Stenström, Stockholm som 1957 rapporterade att båten var skrotad.
Text: Bengt Westin


BULL
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan