Fagervik

Oreg
Byggd okänt år och ort av järn.
15,10 x 3,30 x 2,16 m. - 25,23/ ?? (SV 1916)
Maskineri: Okänd ångmaskin på 60 Ihk. Okänd motor på 150 Ehk isatt 1959.

Byggdes för okända. Finns 1900 hos Fagerviks AB, Fagervik med namnet FAGERVIK, och noteras ombyggd 1903 vid Sunds MV. Överfördes 1905 till Herrängs Gruf AB som hade samma ägare. Namnet ändrades då temporärt till HERRÄNG, men när hon 1907 kom åter till Wifstavarfs AB så hette hon FAGERVIK igen.

Förliste under storm den 31 augusti 1918 då hon skulle bärga några pråmar utanför Fagervik. Vid olyckan omkom 6 personer. Bärgades och förbyggdes samma år. Byggdes om ordentligt 1947. Kom genom fusion till SCA, Sundsvall 1956 och motoriserades 1959 innan hon såldes den 11/9 1967 till Sundsvalls Skeppshandel AB, Sundsvall och dessa sålde någon på 1980-talet till okända köpare i Stockholm. Ombyggdes till fritidsbåt och namnet blev BURBEN.
Text: Bengt Westin


Fagervik
Foto ur Bengt Westins saml.

Fagervik
Foto ur Bengt Westins saml.

Fagervik
Foto ur Bengt Westins saml.

I Vivstavarv
Fagervik
Foto Bernt Fogelberg via Bengt Westin.

I Sundsvall
Fagervik
Foto Lars Brolin via Bengt Westin.

I Sundsvall
Fagervik
Foto Jan Häggström via Bengt Westin.

I Stockholm
Fagervik
Foto Jan Häggström via Bengt Westin.


Vid Djurgårdsvarvet i Stockholm - 12/1 2005.
Burben

Burben


BURBEN vid Djurgårdsvarvet/Beckholmsbron - 21/4 2009
Burben

Foto: Christer Samuelsson

BURBEN vid Djurgårdsvarvet/Beckholmsbron - 19/11 2011
Burben

Foto: Anders Winter

Burben

Foto: Anders Winter

BURBEN har genomgått viss renovering - december 2016
Burben

Foto: Leo Ängeslevä

Burben

Foto: Leo Ängeslevä


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan