Bure Aktiebolag, Bureå

av Bengt Westin

Bure Aktiebolag, Bureå
Det som skulle bli Bure Aktiebolag startade 1794 när en vattensåg anlades vid Strömsholm, tre kilometer uppströms Bureälvens utflöde i Bottenviken. Ett nytt sågverk byggdes på Snöskäret vid Bureälvens utlopp och där anlades en ångsåg med fyra ramar som stod klar 1875. Den nya sågen uppfördes på norra sidan av Bureälven och brädgården anlades på Snöskärets östra sida. Redan två år innan hade ägarna bildat Bure Aktiebolag.

1910 byggdes en helt ny såg och den gamla revs. På 1910-talet sålde ägarna sålde majoriteten av aktierna till Forss AB via Sävenäs Nya AB och Öhrvikens AB med bl a 2/3 av skogsinnehavet. De nya ägarna likviderade det gamla bolaget och bildade ett nytt med samma namn 1920. År 1926 beslutade bolaget att uppföra ett träsliperi och detta stod klart 1928.

Den 15 nov 1965 förvärvades samtliga aktier i Bure Aktiebolag, med industri och skogar, av Mo & Domsjö AB. MoDo fortsatte driften några år till men verksamheten i Bureå passade inte in i MoDos framtidsplanering utan sågverket nedlades den 17 mars 1972, och den 1 jan 1976 inlemmades Bure AB helt i MoDo och lividerades. För att skydda namnet bildades ett tredje Bure AB samma år. Då träsliperiet avvecklades den 18 juni 1992 var också Bureås tid som industrisamhälle ändad.

Redan 1878 beställde Bure AB sin första bogserbåt. Beställningen lades ut, inte till de mer etablerade varven, utan till Lidköpings Mekaniska Verkstad, ett varv som startat samma år som Bures sågverk. Våren 1879 levererades båten och den fick namn efter den som lär ha varit Bureås förste invånare, FAHLE BURE. Så här beskrevs båten i en stockholmstidning den 9 juli år 1879: Fahle Bure och Ran äro namnen på två nya ångslupar som i dessa dagar är på färd från fabriks- till destinationsorterna gästat Stockholms hamn. Fahle Bure, som levererats till Bure AB i närheten af Skellefteå, är en af Bessemerstål bygd ångslup om 20 hk. 62 ½ fot lång, 14 ½ fot bred och 4 ½ fot djup, och försedd med tvenne 10 hk högtrycksmaskiner, drifvande tvenne 3’9” propellrar af jern. Den är afsedd för bogsering och godstransporter samt för passagerare (92 st). Båten, som med 9 knops fart bränner 5 kubikfot kol i timmen, har levererats till den anmärkningsvärdt låga priset af 18.000 kronor

Sannolikt var det låga priset som lockade bolaget att handla vid obeprövade Lidköpings MV, för det var tydligen ingen bra bogserbåt man fick. Vid tunga bogseringar och i dåligt väder visade hon sig vara för svag, och ganska snart började man planera för en ny och starkare båt. 1885 beställde bolaget en ny bogserbåt, och då vände man sig till en etablerad båtbyggare, nämligen William Lindberg i Stockholm. På på våren 1886 var den nya bogseraren färdig och den klena FAHLE BURE fick bli dellikvid när BURE levererades. VA 5/4 1886: Sistlidne måndag gick af stapeln vid W. Lindbergs M/V i Stockholm ångaren ’Bure’. Den är bygdt för Bure AB:s i Skellefteå räkning. Måtten äro 78 x 16 x 6 fot. För lättare bogseringar i hamnen och för mindre godstransporter, inköptes 1898 från Skellefteå en mindre ångslup med namnet SVANEN.

1906 bildade Bure AB ett helägt dotterbolag med namnet Skärets Ångbåtsbolag. Varför detta bolag bildades är okänt, men de köpte i alla fall 1906 en mindre båt från Haparanda som fick namn efter rederiet, SKÄRET. 1910 övertog Bure AB Skärets Ångbåtsbolags tillgångar och SKÄRET överflyttades till Bure AB samt döptes om till BURE II, och samma år blev BURE omdöpt till BURE I. Redan 1914 likviderades ångbåtsbolaget. 1909 hade man också emottagit nybyggda BURE III från Jerfeds Mek Verkstad, en mindre odäckad ångslup för bogseringar i brädgården och 1926 skaffade man ytterligare en mindre motorslup från Bobergs Mek Verkstad i Umeå som följdriktigt fick namnet BURE IV.

Lördagen den 6 juni 1936 kl 14.45 gick larmet att brädgården brann. Då hade verket ca 600 anställda och brädgården var välfylld inför sommarhalvårets planerade utskeppningar. Allt brann upp, inklusive bogserbåtar BURE I och BURE II. Skadorna uppskattades till över 2.3 Mkr. Den förstnämnda hade då enligt uppgift legat upplagd sedan 1931, och efter branden blev hon nedskrotad. Enligt andra uppgifter skulle man däremot ha behållit skrovet av BURE II som blev kättingpråm några år. Tydligen hade inte bolaget några större behov av bogserbåtar, för några nya sådana skaffades inte efter branden och det dröjde ända till 1951 innan man skaffade en ny bogserbåt igen. Ja, ny och ny. Den båt man köpte var hela 90 år gammal och hade en lång och brokig historia bakom sig innan hon kom till Bureå. Hon döptes i alla fall till BURE I (2), och en ny BURE III (2) in¬förskaffades 1952, en ny BURE II (2) 1954 och en tredje BURE I levererades från Mohögs MV 1955. Men sedan köptes inga fler flytetyg till Bure AB, utan i stället avvecklades de en efter en. 1956 försvann BURE I (2) och de bogserare som ägdes av bolaget vid sågens nedläggning 1972, övertogs av MoDo och placerades vid företagets anläggningar i Ångermanland.

Fartygen
FAHLE BURE 1879-1885, BURE I (1) 1886-1936, SVANEN 1898-1906, BURE II (1) 1906- 1936, BURE III (1) 1909-1957, BURE IV 1937-??, BURE I (2) 1951-1956, BURE III (2) 1952-1965, BURE II (2) 1954-1965, BURE I (3) 1955-1965

Text: Bengt Westin


Tillbaka till Bure Ab, Bureå
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan