Bure I

Oregistrerad
Byggd 1886 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm NB 182 (Järn)
21,73 x 4,62 x 2,34 m - 54,94 / 18,35 (MB 1902)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 180 Ihk

Byggdes för Bure AB, Bureå (byte med FAHLE BURE + 24.000 kr) och döptes till BURE som 1910 förlängdes till BURE I. Sistlidne måndag gick af stapeln vid W. Lindbergs M/V i Stockholm ångaren ”Bure”. Den är bygdt för Bure AB:s i Skellefteå räkning. Måtten äro 78 x 16 x 6 fot. (VA 5/4 1886). Lades upp vid brädgårdskajen i Bure i brist på arbete 1931, och förstördes helt vid en brand i brädgården den 6 juni 1936. Skrotades därefter vilket intygades den 30 dec 1937.
Text: Bengt Westin

BURE I
Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Bure Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan