Bure II (I)

Oregistrerad
Byggd 1895 vid AB Jäderberg & Co, Söderhamn. (Järn)
17,81 x 4,16 x 1,78 m - 41,56 / u.10 (SV 1921)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 120 Ihk

Byggdes för okända, möjligen Trävaru AB Torneå /Leonard Sandberg/, Haparanda där hon fanns 1899 med namnet SANDVIK. Såldes 1906 till Skärets Ångbåts AB, Bureå och omdöptes först till SKÄRET, men 1910 till BURE II sedan Bure AB övertagit dotterbolagets tillgångar. Brändes ur fullständigt i en brädgårdsbrand i Bureå den 6 juni 1936. All inredning förstördes men panna och maskin klarade sig någorlunda. Under vintern 1937 såldes pannan varefter båten möjligen användes som kättingpråm ett tag innan den skrotades.
Text: Bengt Westin

Bure II
Foto: Rolf Bengtsson via Bengt Westin

Bure II
Foto: Inge Lindström via Bengt Westin


Tillbaka till Bure Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan