Bure IV

Oregistrerad
Byggd 1926 vid F Bobergs Mek Verkstad, Umeå (järn)
9,00 x 2,38 x 1,03 m (SV 1937)
Maskin: Okänd motor, ersatt 1937 av en Svenska Maskinverken (Ellwe) 1cy råoljemotor på 18 hk, och 1941 med en LaSallemotor på 25 hk och ett gengasaggregat. Fick ny dieselmotor på 45 hk 1945.

Byggdes antagligen för egen räkning som PONNY. Köptes antagligen byggnadsåret av Bure AB, Bureå och döptes om till BURE IV. 1942 omkom föraren Alf Hellsing pga koloxidförgiftning. Avfördes ur FI:s handingar 1956 enär ingen vore mot betalning anställd ombord och fartyget ej heller utnyttjades för personbefordran. Såldes till en privatperson i Bureå 1980.
Text: Bengt Westin


BURE IV dras upp för vinterförvaring i Bureå
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till Bure Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan