Bureå

Lat. N. 64° 36,5´. Long. O. 21° 15´.
Lastageplats i Västerbottens län. Hamnen är väl skyddad och har ett djup af 4 m.
Å redden, öppen för OSO. vind, är djupet 5 - 7 m. Vid barlastkajen i hamnen är djupet 3,5 m.
Lots möter utanför Bjuröklubb, Gåsören eller Rommelsö; utgående lots erhålles från Gåsören.
Tullplats, lydande under tullkammaren i Skellefteå, finnes på platsen.
Vatten, proviant och en del skeppsförnödenheter kunna erhållas. Bogserbåt finnes.
Ursviken är närmaste post-, telegraf- och rikstelefonstation.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


Vy över Bureå hamn
Foto Maja Åström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

FREJA av Djursvik i Bureå hamn - 1929 (FREJA anlände till Bureå 12/8 och avgick 19/8 1929)
Skepparens namn skall ha varit Cappel
Den främre ångaren i bakgrunden är CARL REHDER från Altona.
Foto Maja Åström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund
Kompletterande bildtext Rolf Bengtsson

Bureå hamn 1929 vid samma tillfälle som kortet ovan
Foto Maja Åström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Fyrmastade skonertskeppet MOZART av Mariehamn i Bureå hamn - 11/8 1933 (avgick från Ursviken till Bureå den 11 augusti 1933 med splitved i lasten).
MOZART byggdes 1904 i Greenock, Skottland. Seglade för tyska ägare med salpeter från Chile och Peru till europa. Köptes till Åland 1922. Befälhavare vid besöket i Bureå var A. Eriksson. 1935 genomfördes en ovanligt stormig resa som varade i 110 dygn och slutade med skrotning.
Foto Arne Gustavsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Hamnparti vid Bureå
Vykort - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Bureå hamn den 25 maj 1939
Fartygen t.h. med aktern mot kaj är MARGO av Tallin och HELEN av Mariehamn
Foto Maja Åström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund
Kompletterande bildtext Rolf Bengtsson

En proppsskuta i Bureå hamn
Foto Maja Åström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Massalastning per häst - 1-3 januari 1939
370 ton pappersmassa kördes på isen med hästar
Foto Okand - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Bureå hamn - september 1945
Fotografen var överlärare i Bureå. Fotot togs i samband med att klass 7 i Bureåskolan gjorde en utflykt till VINGAREN med den lilla bogseraren Bure III. Skolflickan Gerd Nyström skrev en uppsats om "Ett besök på fartyget VINGAREN". Hon skrev att ute på fjärden "syntes det holländska fartyget Venus och svenska Laholm". LAHOLM kan gissningsvis var hon längst till vänster.
Foto Carl Helmer Nyström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund
Kompletterande bildtext Rolf Bengtsson

Förtöjning av Orientlinjens VASALAND i Bureå hamn - slutet av 1950-talet
Foto Okand - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Lite information om Marja Åström som har fotograferat flera av korten ovan:
Maja Åström (1889-1946) var född i Gideåbacka invid Husum. Pappan hette Jonas "Joncke" Nordgren och mamman Hulda. Hon lärde sig till fotograf bl a hos Ebba Lindstedt i Husum och Örnsköldsvik. Hon var även i Hällefors och Deje. Innan hon kom till Bureå i Januari 1914 var hon hos Algot Åström i Byske. Under ett par år hade hon praktik i Kallholmen ( Skelleftehamn ). 1916 gifte hon sig med Karl Ivar Åström. Han var elektriker med titeln montör. Maja hette egentligen Maria. Fram till giftemålet var firmanamnet Maria Nordgren. Hennes atelje var vid Skärvägen i Bureå
Text: Rolf Bengtsson (fotograferad av Marja vid knappt ett års ålder)


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan