Burma

Byggd 1965 vid Richard Dunston Ltd., Thorne.
26,70 x 7,92 x 2,74 m – 122 brt.
Maskin: 16cyl Lister-Blackstone diesel på 1 600 Hk + Voith

Byggdes för Port of London Authority som PLASMA. Köptes 1991 av Alexandra Towing Co Ltd, Liverpool som döpte om till BURMA. Övertogs 1993 av Howard Smith Towage Ltd. som 1994 flyttade henne till Swansea och döpte om till LANGLAND. 1998 överfördes hon till Howard Smith (Humber) Ltd. och döptes om igen, då till LADY JOAN. Såldes 2001 till Survey and Supply, Grimsby, där namnet förkortades till JOAN.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan