Burön I

(ex. Malmön, Salsåker, Köja, Tunadal No 1)


SDCW – 9921
21,29 x 5,41 x 2,91 m – 82 brt / 3 nrt. (SS 1969)
Beställdes vid Motala Warf AB, Norrköping den 11 okt 1883 och levererades den 5 juli 1884 till Tunadals AB, Tunadal som TUNADAL No 1 till en kostnad av 48 850 kr. Båten byggdes av bessemerstål, fick måtten 75 fot x 18 fot x 7 fot och en 2cy comp-ångmaskin från Motala Mek. Verkstads AB på 35 Nhk insattes. Mättes den 26 juni 1884 i Norrköping och befanns då ha mått i meter; 21,70 x 5,08 x 2,90 m med ett tonnage av 78,43 brt / 58,62 nrt. Såldes (eller överfördes, bolagen hade samma ägare) till Ströms Trävaru AB, Köja och omdöptes till KÖJA. Köpekontrakt: Till Ströms Trävaru Aktiebolag, försälja vi härmed vår tillhöriga, enligt Bilbrev af den 30 juni 1884 vid Motala Warf i Norrköping byggda ångbåt ”Tunadal No 1” om 35 hästkrafter, med inventarier, i det skick densamma nu befinnes liggande vid Tunadal, att genast öfvertagas emot en köpesaumma af Kronor 40.000:-, hvilken såsom erlagd härmed qvitteras: Tunadal den 26 april 1887. En ny panna sattes in vid Hernösands MV 1903 och den kostade 11 000 kr. Sedan Axel Björklund köpt både Rå sågverk och Köja sågverk, flyttades båten ca 1915 till Rö, och 1916 byttes båten bort till Salsåkers Sågverks AB, från 1934 Salsåkers Intressenter, och de döpte om båten till SALSÅKER. I Västernorrlands Allehanda stod den 12 feb 1916: ”Salsåkers Ångsågs AB har av Rö Nya Sågverks AB tillbytt sig detta bolags ång. ’Köja’ mot ång. ’Salsåker’”. Den 5 mars 1934 upprättades ett hyreskontrakt mellan AB Salsåkers Intressenter och John Edvard Hållander resp Erik Gottfrid Häggblad, Salsåker, om att Salsåkers Intressenter till de båda för åren 1934 och 1935 uthyra båten för 15 000 kr, varav 5 000 kr erlagts och resten genom utförda bogseringar för bolagets räkning, och skulle båten övergå till H & H sedan de fullgjort sina åligganden. Den 29 jan 1936 skrev bolaget: ”Sedan hyresmännen H & H numera fullgjort sina åtaganden har äganderätten till s/s SALSÅKER övergått till dem”. Under bolagsnamnet Pr/ J.E. Hållander drevs sedan båten till den 22 feb 1941 då Hållander blev ensam ägare sedan han köpt ut Häggblad för 4 350 kr. 1958 var Hållander gammal (han dog på hösten samma år) och sålde därför båten Pr/ Erik Nordgren, Järved som lät bygga om båten, satte in en Caterpillar dieselmotor på 550 Ehk/800 Ihk samt döpte om den efter sin egen ö till MALMÖN. Registrerades 24 april 1959 och fick då nr 9921 och signal SDCW. Erik Nordgren avled hösten 1962 och den 21 maj 1963 blev Nils-Erik Nordgren ny huvudredare. Den 22 jan 1969 överfördes Erik Nordgrens dödsbos och Nils-Erik Norgrens andelar till nybildade Rederi AB Malmön för 200 000 kr. Båten fick ny överbyggnad på Dockstavarvet 1983 och såldes 1985 för 535 000 kr till Bärgnings & Entreprenad AB NOÅS, Örnsköldsvik som kallade henne BURÖN I. NOÅS ombildades i dec 1993 till Nordströms Lyft & Transport AB, men båten såldes i jan. 1994 till Marine Blast Ltd, Drogheda eller Belfast (Ir) och namnet modifierades lite lätt till BURON. Sjönk vid sin förtöjningsplats i Belfast hamn den 17 september 1995 av okänd anledning. Bärgades och bogserades av bogs COMAR till Greencastle där hon skrotades sedan motorn tagits tillvara.
Text: Bengt Westin


TUNADAL No 1
Tunadal 1
Ritning via Bengt Westin


KÖJA
Köja
Foto: SCA arkivet via Bengt Westin


SALSÅKER
Salsåker
Foto: Okänd via Bengt Westin


S/S SALSÅKER i Härnösand
Salsåker
Foto ur Elsa Söderbergs saml. via Håkan Augustin


SALSÅKER i Härnösand hamn vintern 1956
Salsåker
Foto Rune Persson via Klas-Åke Persson


S/S SALSÅKER tvärs Bjurö klubb
Salsåker
Foto ur Elsa Söderbergs saml. via Håkan Augustin


MALMÖN
Malmön
Foto: Okänd via Bengt Westin


MALMÖN på Dockstavarvet i slutet av 1970-talet
Malmön
Foto: Staffan Wihlner


DOGGEN, MALMÖN, EOL, TRIO, STARKODDER och POLAR någonstans utmed Höga Kusten.
Foto: Ulf Johansson via Roland Stoltz


MALMÖN
Malmön
Foto: Göran Stengel via Bengt Westin


Doggen och MALMÖN i Örnsköldsvik 1981
Malmön
Foto: Lars-Jonny Landström


MALMÖN vinterupplagd tidigt 1980-tal
Malmön
Foto: Ola Bäckström


MALMÖN i Arnöviken i början av 1980-talet
Foto: Conny Gustavsson


BURÖN 1
Burön
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan