C.L. Hansons Stuveri AB.


Detta rederi torde ha startat 1915 då Axel Johnson & Co beställde två mindre bogserare på Skandiaverken, AJCO I som levererades 1915 och AJCO II som sjösattes 1916. Avsikten var att använda bogserbåtarna för flyttning av kolpråmar och frakt av stuveriarbetare i Göteborgs hamn. 1917 förvärvade Johnsonkoncernen Bogserings AB A.P. Johansson och deras fyra bogserbåtar. A.P. Johanssons likviderades 1934 och båtarna flyttades till likaledes Johnsonägda C.L. Hansons Stuveri AB. Vid den tiden bestod flottan av TELL och TYR. Den första större bogseraren byggdes 1936, VICTOR CAMP på 500 hk, följd av HERKULES 1939. Åren 1946-1947 byggdes vid Öresundsvarvet FUERZA och BRIO för Agencia Marittima Johnson, Buenos Aires men då utförseltillstånd ej beviljades, övertogs bygget av Rederi AB Nordstjernan, Stockholm som 1948 överförde dem till stuveriet. På 1960-talet lät man också bygga HERMES och den mindre TELL, följda av HECTOR 1975. 1975 ombildades rederiet först till C.L. Hansons Bogserings AB därefter till Johnson Marine Service (JMS). De sista nybyggena tillkom 1981, då TUG och CAMP levererades från Åsiverken. Dessa båda var av traktormodell, medan den samma år förvärvade HELIOS var av konventionell typ. 1981 köpte också C.L. Hansons bogserbåtar uddevallarederiet Bohus Tug AB, som blev ett dotterbolag till Johnson Marine Service och i samband därmed övertogs TIWAZ, DYNAN och BOHUS. Tillsammans med Röda Bolaget och Neptunbolaget bildades Scan Tug (Scandinavian Towage & Salvage AB) 1984. Men redan i dec 1985 sålde Johnson Line sina 50% i bolaget.
Text: Bengt Westin


Foto via Stig Samuelsson.
CL Hanssons båtar förtöjda utanför fiskehamnen i Göteborg med den magnifika Masthuggskyrkan i bakgrunden.


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.

Bogserbåtarna.


Ajco I - 1915-1934


Ajco II - 1916-1964


Tryck här
Tell (1) - 1920-1950


Tyr - 1927-1948


Tryck här
Victor Camp - 1936-1974


Tryck här
Herkules - 1939-1984


Tryck här
Brio - 1946-1980


Tryck här
Fuerza - 1947-1979


Tryck här
Hermes - 1963-1984


Tryck här
Tell (2) - 1966-1971


Tryck här
Hector - 1975-1984


Tryck här
Veronica - inhyrd 1980-1982


Tryck här
Camp I - 1981-1984


Tryck här
Helios - 1981-1984


Tryck här
Tug - 1981-1984


Tryck här
Dynan


Tryck här
Hans


Tillbaka till startsidan