Calshot

Imo: 5058155
Byggd 1930 vid John I Thorneycroft & Co, Woolston
44,81 x 10,08 m. - 269/684 n/br ton
Trippelexpansion ångmaskin ersatt 1964 av dubbla dieslar

CALSHOT sedan, GALWAY BAY 1964 till maj 1990 sedan CALSHOT igen. Museifartyg i Southhampton sedan 1991


CALSHOT i Southampton 18 juli 2014
Foto Per Körnefeldt


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan