Canada

IMO 7915151
Byggd 1980 vid McTay Marine Ltd, Bromborough Nb 38
30,21 x 9,45 x 4,40 m - 258 brt
Maskin: 6cy Ruston Hornsby 6RKCM på 2 640 Hk

Byggdes för Alexandra Towing Co Ltd, Liverpool som CANADA. Överfördes 1993 till Howard Smith Towage Ltd, London och 2001 av Adsteam UK Liverpool, Liverpool. Såldes i feb 2008 till TP Towing, Gibraltar och döptes om till WELLINGTON.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan