Canning

Byggd 1954 vid Cochrane & Sons Ltd, Selby
Mått okända
Maskin: T3cy ångmaskin från C D Holmes & Co Ltd, Hull

Byggdes för Alexandra Towing Co Ltd, Liverpool som CANNING. Flyttades 1966 till Swansea och var den sista ångbogseraren som gick i Bristolkanalen. Övertogs 1974 av Swansea Maritime Museum som museifartyg
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan