Carl

Oregistrerad
Byggd 1901 Hernösands Verkstad & Varfs AB, Härnösand (Järn)
15,02 x 3,19 x 1,65 m - 20,33 / (SV 1920)
11,60 x 3,15 x 1,80 m (SV 1950)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 50 Ihk, ersatt 1950 av en Bolinders 2cy råoljemotor på 50 Ehk, som byttes ut mot en Skandiaverken 2cy diesel på 120 Ehk 1952.

Sjösattes den 13 maj 1901 och levererades till Mo & Domsjö AB, Domsjö som CARL. En vid Hernösands M/V under vintern nybyggd ångslup för Mo & Domsjö AB, sjösattes i fredags och erhöll namnet ’Carl’. (VA 15/5 1901). Mo & Domsjös sågvärks AB:s nya bogserbåt ”Karl” började i torsdags sitt arbete för året . (VA 29/5 1901). Flyttades 1944 till Hörnefors, döpte då om till SILK. Byggdes om ganska ordentligt på Bonäset 1950 då hon bl a kortades 3,5 m. Övertogs 1961 av Norrlands Skogsägares Cellulosa Bolag. Såldes till Stockholm 1986, därefter okänt öde.
Text: Bengt Westin, kompl. Olof Simonson

Silk
Foto: Ingmar Sahléns saml. via Bengt Westin

SILK
Foto: Ingmar Sahlén via Bengt Westin


Tillbaka till MoDo
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan