Castor

Oregistrerad
Byggd 1884 vid Ekensbergs Varv AB, Stockholm (Järn)
15,39 x 3,50 x 1,79 m (SV 1917)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 50 Ihk, ersatt av en okänd ångmaskin på 90 Ihk (1896 + ny panna 1900)

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som CASTOR. Kan möjligen vara denna; Den 22 juni 1925 köpte Karl Olsson AB, Stockholm en båt för 2 750 kr som då hette ROLF. Han sålde båten 1930 till Axel Mauritz Hedlund, Furuögrund som 1937 sålde vidare till Bröderna Hedqvist, Renholmen som lät Kungl. Väg & Vattenbyggnadsstyrelsen, Brännfors överta 1939. Siste ägare blev 1954 Gaynors Maskinaffär, Stockholm som skrev så här: Har av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholm köpt bogs ’Rolf och pass. ’Viken’ som var upplagda i Barsebäcks hamn, har nu nedskrotats. (Historien alltså ytterst osäker).
Text: Bengt Westin

Castor
Foto ur Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan