SJ Cc 404.

Detta lok tillverkades av NOHAB i Trollhättan 1892. Cc-loken hade en största tillåtna hastighet på 90 km/h och var SJs viktigaste tåg på stambanorna i 15 års tid. En del av dessa lok användes ända in på 1950-talet. Detta exemplar överlämnades redan 1929, i nära nog originalutförande, till järnvägsmuseet.


På Järnvägsmuseets dag den 11 september 2004 - Gävle

SJ Cc 404

SJ Cc 404

SJ Cc 404

SJ Cc 404

SJ Cc 404

SJ Cc 404 SJ Cc 404 SJ Cc 404


Tidstypiska vagnar i ett tåg ca 1904.

Resgodsvagn vid SJ F1 nr 25074, tillverkad av Kockums Mekaniska Verkstad 1899
SJ Cc 404

Personboggivagn för andra och tredje klass vid SJ BCo1 nr 1032.
SJ Cc 404

Lokaltågsvagn för tredje klass vid SJ C3 nr 1578.
SJ Cc 404

Kombinerad vagn för resgods och tredje klass vid SJ CF nr 1655.
SJ Cc 404


På Tåg 150 den 9 september 2006 i Gävle

SJ Cc 404

SJ Cc 404

SJ Cc 404


Startsidan Järnväg