Cervia

GDPM
Byggd 1946 av Alexander Hall & Co. Ltd i Aberdeen (n.b. 709)
32,50 x 7,85 m. - 233 br.ton
Maskin: Trippelångmaskin A.Hall & Co. Ltd, Aberdeen. 700 hk

Byggd som EMPIRE RAYMOND för Ministry of War Transport. Via Townsend Bros. Ferries Ltd till W. Watkins Ltd. i december 1946 och där döpt till CERVIA. 1950 till Ship Towage, London. Sjönk under assistering av P&O-linern ARCADIA i Tilbury. Skepparen och fyra besättningsmän omkom. Bärgades och reparerades. Till London Tugs Ltd 1969. Såldes 1972 till Wedway Maritime Museum för att bevaras, men såldes till International Towing Ltd 1973. 1983 var det åter dags att bli museibåt, nu hos East Kent Maritime Museum i Ramsgate. Så är det fortfarande även om ägarna nu är The Steam Museum, Faversham, Kent.
Fakta: Conny Gustavsson och www.thamestugs.co.uk

CERVIA
Vykort i Conny Gustavssons saml.

CERVIA 16/7 1966
Foto Bernt Fogelberg?? i min saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan