Challenge

MPZB
Byggd 1931 av Alexander Hall and Co, Ltd, Aberdeen (n.b. 633)
110' x 26,1 ' x 12,3' -
29,00 x 7,55 m. - 212 brt.
3-cyl ITE koleldad ångmaskin 1 150 ihk

Byggd för räkning Elliott Steam Tug Co, London. Deltog i evakueringen vid Dunkirk, bogserade hamndelar till invasionshamnarna i Frankrike 1944, skadades av en V1 raket när båten var dockad. Överförd 1950 till Ship Towage, London. Ombyggd till oljeeldning 1964. 1969 överförd till London Tugs Ltd. Såld 1973 till Taylor Woodrow Ltd för att bevaras i St.Katherines Dock i London. Överförd 1993 till "Dunkirk Little Ships Restorations Trust".
Fakta: www.thamestugs.co.uk och Conny Gustavsson


Challenge
Foto i Conny Gustavssons saml.

Challenge på Themsen
Foto: Arnold Harvey

Challenge, Shorne och Cobham på Themsen
Foto: Arnold Harvey

CHALLENGE ligger i Shoreham, på Engelska sydkusten, just väster om Brighton - 7 dec 2011
Foto: Olof Johansson

Foto: Olof Johansson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan