Christopher Kramm

SETI – 5625 (27/7 1914)
Byggd 1880 vid Michot-varvet i Ath (Liege). (järn)
30,22 x 5,78 x 3.46 m - 123,39 / 21,07 (MB 1914)
Maskin: H. de Ville-Chatal & Co, Bryssel 2cy comp.ångmaskin (21 ½”-39”x22”) på 240 Ihk - ersatt av en Fr. Krupp AG, Örlogsvarvet Åbo 3cy Tripleångmaskin på 425 Ihk (1921)
Byggdes för John B Maas, Antwerpen som JOHN B. MAAS. Köptes okänt år av Socité Anonyma Remorqe´Helice, Antwerpen, som sålde 1901 till S.A. d´Assureurs & d´Armateurs pour le Remorqe et de Sauvetage, Antwerpen. Därifrån kom båten, för £2.250, till Kramfors AB, Kramfors 1913. Namnet ändrades till CHRISTOPHER KRAMM och den förbyggdes genast vid AB Gefle Varv och fick då bl.a. isbrytarstäv. Överfördes 1914 till dotterbolaget Kramfors Rederi AB som den 22 juli 1915 tog namnet Rederi AB Wilhelmina. Den av Kramfors AB från Holland inköpta bogserång., vilken fick namnet ”Kram”, ligger f.n. vid Gefle M/V för att byggas om till isbrytare. (VA 8/3 1915). Enl. protokoll från 22 juli 1919 planerades insättande av en motor, men det blev en ny ångmaskin i stället, insatt i Kiel. Ordentlig rep. igen 1923 vid Mohögs MV, Sundsvall RAB Wilhelmina fusionerades den 31 dec 1952 till moderbolaget som i dec 1954 uppgick i Svenska Cellulosa AB, Kramfors och den 21 maj 1960 såldes hon till Sven Ulrik Lindberg i Stockholm för 18 000 kr, och han överlät för 12 000 kr till AB Demonteringar, Västerås 1961 (+ 12.000 för bogseringen till köparen). Skrotades senare samma år.
Text: Bengt Westin


Christopher Kramm
Foto: Oskar Wallin via Bengt Westin

Christopher Kramm
Foto: Oskar Wallin via Bengt Westin

Christopher Kramm
Foto: Oskar Wallin via Bengt Westin

Christopher Kramm
Foto: Jan Adin via Bengt Westin

Christopher Kramm
Foto: Jan Adin via Bengt Westin

Christopher Kramm
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

Christopher Kramm
Foto: Rudolf Södergren via Bengt Westin

I Västerås i väntan på skrotdöden.
Christopher Kramm
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan