S:t Erik


Byggd 1880 vid Ljusne Mek Verkstad
18,94 x 4,10 m.
Okänd ångmaskin. 1934 Säffle tändkula på 80 hk. 1974 en Volvo MD 100-B på 195 hk.

Byggdes för räkning Stockholms brandförsvar som släckningsfartyget ST ERIK. Såldes 1932 till Generator Ab och vidare 1934 till Kungshamn. Ombyggd till passagerarfartyg och döpt till SOTEFJORDEN. Användes av Marinen mellan 1942 och 1945 som bevakningsbåt på Brofjorden. Såldes 1949 till Kungshamn. Efter några ägarbyten till Stockolm som ST ERIK AF VAXHOLM. Sedan Oslo och Smögen där hon åter blev SOTEFJORDEN. 2011 hos Greby Rederi som AF GREBBESTAD. 2015 såld till Danmark och ligger där förtöjd i Christianshavn sedan 2017 under namnet CHRISTINEHAVNSFÆRGEN.


CHRISTINEHAVNSFÆRGEN i København - 20 september 2020
Foto Torben Larsen

Foto Torben Larsen

Foto Torben Larsen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan