Clemensnäs

Oregistrerad
Byggd 1889 vid Jönköpings Mek. Verkstad AB NB 13 (Järn)
17,90 x 3,77 x 2,27 m - 33,38 / 16,60 (MB 1889)
17,99 x 4,26 x 2,33 m - 38,84 / 0 (SV 1924)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes för Skellefteå AB, Clemensnäs som CLEMENSNÄS. Clementsnäs är namnet på en vid Jönköpings M/V nybygd ångare. Den är beställd af Skellefteå AB. (VA 28/10 1889). Överfördes rätt snart till Sävenäs Nya AB, Sävenäs och döptes om till SÄVENÄS II och såldes på 1940-talet till Erik Valdemar Josefsson, Luleå som kallade henne RALF. 1948 uppgavs ägaren vara Per Hugo Waltari, Haparanda och året efter stod John Anton Waltari. Den sistnämnde sålde båten till Finland 1949. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


CLEMENSNÄS
Foto i Bengt Westins saml.

CLEMENSNÄS i början av 1900-talet i Klemensnäs
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

CLEMENSNÄS i Sävenäs hamn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

SÄVENÄS II
Foto i Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan