Clipper

Byggd 1953 av Bertel Qwist, Sundom, Finland
9,7 x 3,2 m - ca. 9 ton
Maskin: Fordson Major på 50 hk. Olympia koppling.

Ägdes av Blomberg Stevedoring AB i Vasa som CLIPPER till 1982 då båten såldes. Köptes 1982 av Jalles Sjötransport, Jakobstad, Finland (Jalle Enlund). Vid okänd tidpunkt fick CLIPPER en ny styrhytt, placerad längre fram än tidigare. Fick även ett akterdäck från att tidigare ha varit öppen på Blombergs tid, detta för att komma närmare vattnet vid arbete med timmerknipning. Även motorn byttes till en Valmet 411 på ca. 70 hkr och en Twin-Disc-koppling.
I Juli, 2012 köptes båten från K&S Sjötransport Ab i Nykarleby, Finland, av Oy Civil Tech Ab i Kimito, Finland (Frank Eriksson).
Den har sedan köpet rustats upp och moderniserats och används idag aktivt inom diverse sjömätningsjobb som ramning och lodningar av farleder och hamnar längs hela Finlands kust. På sidan om har hon dessutom utfört enstaka bogseringsuppdrag.
Valmet 411 maskinen sitter fortfarande kvar, men modern teknik och säkerhetsutrustning (bl.a. livräddningsflotte, radar, VHF, samt satellitpositionering för yrkesbruk) har installerats under 2013.
Ytterligare två likadana byggdes. En gick till Kaskö och en till Kristinestad. Skrovformen är gjord så att båten skall kunna köra över grimmor (timmerbommar).
Info: Jari Pellas, Frank Eriksson


CLIPPER under bygge i Sundom
Foto Mikael Blomberg

CLIPPER nybyggd 1953
Foto Mikael Blomberg

CLIPPER i början av 50-talet
Foto Mikael Blomberg

CLIPPER vid Bastugrund på 1960-talet. Det är Mikael som sitter bredvid farmor.
Foto Mikael Blomberg

CLIPPER - 1975
CLIPPER assisterade rätt så stora tankfartyg i hamnen. Jaris far jobbade ibland ombord på CLIPPER.
Foto via Jari Pellas som själv är med på bild

CLIPPER - 1981
Foto Mikael Blomberg

CLIPPER - 1982
Foto Jari Pellas

CLIPPER - 1990
Foto Jari Pellas

CLIPPER var med under muddringsarbeten på Stadsfjärden i Vasa
Foto Jari Pellas

Ritning på CLIPPER
Foto Jari Pellas

CLIPPER före renoveringen - 2012
Foto Frank Eriksson

CLIPPER under renoveringen - sensommaren 2012
Foto Frank Eriksson

CLIPPER - hösten 2013
Foto Frank Eriksson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan