Collingwood

IMO 7917991
Byggd 1980 vid Richard Dunston (Hessle) Ltd, Hessle Nb 928
30,64 x 9,33 x 2,66 m - 259 / 0
Maskin: 2 st 6cy Ruston Hornsby 6RKCM på 2 640 Hk

Byggdes för Alexandra Towing Co Ltd, Liverpool som COLLINGWOOD. Fick skorstenarna kapade vid Wright & Beyer, Bidston Dry dock 1990 och övertogs 1993 av Howard Smith Towage Ltd, Liverpool som 2001 uppgick i Adsteam Towage, Liverpool. Renoverades av Adsteam UK Liverpool.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan