CondorOregistrerad
Byggd 1863 av järn vid Djurgårdsvarvet i Stockholm.
15,88 x 3,50 x 1,56 m - 32,02/u.10 (SV 1915)
Maskin: Okänd 1cy ångmaskin på 25 Ihk - ersatt av en Hernösands MV, 2cy comp.ångmaskin på 48 Ihk (även ny panna)

Byggdes som passagerarslup för 75 pass. för varvets egen räkning med namnet GERDA. Såldes omkring 1863 till Stockholms Ångslups AB, Stockholm och omdöptes till CONDOREN, vilket förkortades till CONDOR (med betoningen på första o:et) då båten omkring 1895 köptes av Dals Ångsågs AB, Nya Dal där hon blev bogserbåt. Så gjordes i lördags prof- och besigtningsresor af ång. ’Condoren’, tillhörig Dals Sågverk, samt ’Sandö’. Dessa har under vintern vid Hernösands MV undergått div. reparationer. Så har ’Condoren’ erhållit ny maskin och panna. (HP 11/5 1903). Dal fusionerades 1907 till Sandö Sågverks AB som sålde båten 1918 till Kungsgården-Marieberg AB, Marieberg för 24 000 kr, och där gick hon sedan i 30 år. I dåligt skick köpte några härnösandsbor båten 1948, men sålde snart till David Eriksson, Ramvik. Denne behöll båten till 1952 då Söderqvists Skrotaffär i Härnösand meddelade att CONDOR skrotats. Enligt obekräftade uppgifter motoriserad i början av 1950-talet?
Text: Bengt Westin (Källor: Riksarkivet (B. Fogelberg), SCA-arkivet-Merlo (Dals Ångsågs AB), Alla våra ångslupar s.147, Tord Süstler)Condor
Foto ur Bengt Westins samlingar


Tillbaka till Eriksson
Tillbaka till Rederier
Tillbaka till startsidan