Constantia

Byggd 1908 vid Niels Hansens Vaerft i Marstal, Ærø, Danmark.
23,05 x 6,2 x 2,1 m.
Slätskonert, Segelyta 308 kvm.
Motor: 1916 fick båten en 2-cyl Munktell tändkulemotor på 50 hk. 6-cyl. Ersatt 1924 av en Avance-motor. 1932 1-cyl. Bröderna Nilsson, Västervik råoljemotor på 35 hk. 1957 2-cyl semidiesel Skandia på 80 hk. Okänt år en Scania D11 på 150 hk

Ursprungligt namn var MINDE. Seglade med kol i lasten på Östersjön, mestadels mellan Stettin och Köpenhamn. Såldes 1916 till Norge, fick motor året därpå och riggen plockades ner, sånär som på fockmasten. Säljs till Sverige 1921 och får där namnet ALTAIR. Efter ägarbyte blir namnet 1924 PER-OLOF, är numera motorseglare. 1939 ändras namnet till MARINA. 1943 nerriggad från slätskonert till galeas. Blev 1968 fritidsfartyg. 1988 blev namnet CONSTANTIA. Riggades under åren 1991-94 om till slätskonert. Används som skolfartyg och till ungdomsverksamhet vid Stiftelsen Solnaskutan.
Fakta: www.constantia.se där mer finns att läsa


CONSTANTIA vid Nybrokajen 7 september 2011
Constancia
Foto: Lars Johnson

Constancia
Foto: Lars Johnson

Constancia
Foto: Lars Johnson

Constancia
Foto: Lars Johnson

Constancia
Foto: Lars Johnson

Constancia
Foto: Lars Johnson

Constancia
Foto: Lars Johnson

CONSTANTIA i Hammarby kanal - 18 oktober 2015
Constancia
Foto: Anders Winter

CONSTANTIA i Danvikskanalen - 3 december 2021
Constancia
Foto: Anders Winter


Till segelfartyg
Tillbaka till startsidan