Cyklop.

IMO 6605448
Byggd 1966 i Svenborg, Danmark.
28,50 x 8,0 x 3,30 m. 186 ton.
1 650 hk. 22 tons dragkraft

Port & Marine Services Company, Polen
Fakta: Roland Stoltz.


CYKLOP och WERNER, hösten 2004. WERNER var den första pråmen som MP-bolagen i Vetlanda byggde.

Cyklop
Foto: Roland Stoltz.

CYKLOP och WERNER. WERNER lossar 11 000 kubik flis från Tyskland.
Cyklop
Foto: Roland Stoltz.

Werner
Foto: Roland Stoltz.


CYKLOP i Kielkanalen 6/8 2008
Foto Lars-Eric Frennesson


CYKLOP i Kielkanalen 5/6 2009
Foto Lars-Eric Frennesson

Foto Lars-Eric Frennesson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan