Dämman

Byggd 1960 vid Djupvik i ek.
24,0 x 6,4 x 3,2 m. Deplac. std ton 130
Maskin: Skandia F35T-5MA på 380 hk, ersatt av en Scania DSI-14 på 470 hk.

Levererad som M45 DÄMMAN till Flottan 1960. Beväpning i Flottan bestod av en dubbel 25 mm lvakan, vilken i början av 1960-talet ersattes av en 40 mm lvakan M/32. Byggdes om för att passa som båt för röjdykare. I samband med ombyggnaden så erattes beväpningen med en 20 mm akan M/40. Utrangerades 1999, såldes 2001.


DÄMMAN med maskinproblem i Södertälje Uthamn 22 augusti 2009
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan