David


SGAP – 12330
Byggd 1884 vid W. Lindbergs Mek. Werkstad & Warfs AB, Stockholm Nb 169 ( järn)
18,44 x 4,61 x ?? m - 51 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 80 Ihk - ersatt av 4 st Volvo-Penta 100 AKI diesel á 250 Ehk = 1000 Ehk

Byggdes för Skellefteå Trafik AB (Abr. Ruuth), Skellefteå som NYA TRAFIK. Övertogs på 20-talet av AB Nya Trafik, Ursviken och såldes därifrån den 6 juni 1928 till A. Lundgren, samma ort och han fick betala 21 000 kr. Köptes 1937 av Axel Mauritz Hedlund i Furuögrund, senare Skelleftehamn som sålde 1957 till Erik Nordgren, Järved som sålde vidare året därpå till Sven Ulrik Lindberg, Stockholm. Ligger på slip i Ursviken, ångmaskinen är nedmonterad…ska inom kort bogseras till Örnsköldsvik dit den är såld. (Norra Västerbotten 16/8 1957). Lindberg satte in motor och ändrade namnet till TRAFIK. Köptes 1964 av Carl-Erik Andersson, Kummelnäs som 1976 sålde båten till Land & Sjötransporter AB, Stockholm och året efter kom hon till Arne Avelins Bogserbåtar AB, Lidingö. Omdöptes av Avelin till WIROS. Samma år, 1977, såld till HB Wiros, Stenugnssund som 1979 sålde vidare till HB Erikssons Bogserbåtar, Ramvik där namnet ändrades till DAVID 1980. Inköptes för 160.000 kr av Marin & Maskin i Stockholm AB (Avelins) 1982 och det priset hade stigit till 200.000 kr då hon 1983 förvärvades av Timrå Gräv & Schakt AB, Timrå. Där låg hon mest upplagd i Skönvik till dess hon såldes 1992 till Landskrona Engineering AB, Karlskrona för inte mindre än 300.000 kr. Registrerades på Fekto Steel Construction, Landskrona 1994, och uppgavs vara skrotad 1996. Men hon lär flyta ännu 1997, ägd av Ulf Joachimsson, Malmö. Han sålde emellertid 2002 till Ole Agnholt Markedal i Köpenhamn. Såldes 3.11.2005 till Amdi Brøner, København för DKK 580 000. Under 2006 omdöpt från DAVID till TRAFIK. 2007 var det dags för nytt namn igen - PUFF (OVJQ - H/1537) fortfarande med København som hemmahamn.
Info: Bengt Westin, kompl. Torben Larsen


LOVISA och NYA TRAFIK i Skellefteå 1880-talet
Nya Trafik
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NYA TRAFIK bryter is för SIGRID och NYHAMN i Skellefteälven
Nya Trafik
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NYA TRAFIK på Skellefteälven före 1921
På bryggan Kapten Lind, på fördäck Frits Rosendal,Bergsholmen samt okänd (ev. Landfors), midskepps kockan Stenlund från Holmsvattnet samt makinisten Frans Sundelin, Ursviken.
Nya Trafik
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NYA TRAFIK vid kaj i Skellefteälven
Nya Trafik
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NYA TRAFIK med sångare ombord, troligen Skärgårdens manskör
Nya Trafik
Foto Birger Bäckman - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NYA TRAFIK med pråmar som lossas vid kaj i Skellefteälven
Nya Trafik
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NYA TRAFIK i Kåge omkring 1953
Nya Trafik
Foto Paul Nilsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NYA TRAFIK
Nya Trafik
Foto: Bo Holmqvists saml. via Bengt Westin

NYA TRAFIK i Furuögrunds hamn
Nya Trafik
Foto: Bo Holmqvists saml. via Bengt Westin

NYA TRAFIK
Nya Trafik
Foto fam Hedlund via Bengt Westin

NYA TRAFIK, MUNKSUND 8 och MUNKSUND 3 vid magasinet i Furuögrund 1950
Nya Trafik
Foto: Lennart Hedlunds saml.


TRAFIK bryter is vid N Mälarstrand 1970
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


TRAFIK på Riddarfjärden mars 1972
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.


TRAFIK passerar Fläsklösa i farleden upp mot Södertälje. Början av 1970-talet.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


WIROS
Wiros
Foto Jan Häggström via Bengt Westin


DAVID
Wiros
Foto Jan Häggström via Bengt Westin


David
Foto ur Bengt Westins samlingar


DAVID
Wiros
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

PUFF i Christianshavn - 2010
Wiros
Foto Amdi Brøner

PUFF
Wiros
Foto Amdi Brøner

PUFF på slipen i Stege - 11 oktober 2015
Wiros
Foto Amdi Brøner

PUFF i Köpenhamn - 3 juni 2017
Wiros
Foto Lars Skogberg

Wiros
Foto Lars Skogberg

PUFF i Köpenhamn - 14 september 2020
Foto Torben Larsen

Foto Torben Larsen

Foto Torben Larsen

Foto Torben Larsen


Tillbaka till Skellefteå Trafik AB
Tillbaka till Rederi AB Hedvik
Tillbaka till Eriksson
Tillbaka till Rederier
Tillbaka till startsidan