Skärnäs

SLEI – 10557
1964 – Åsiverken AB, Åmål Nb 69 (Stål) Lev. 1964-12-04
Nyb. 1964 27,82 x 8,43 x 4,27 m - 261 / 0
ISS 1986 30,04 x 8,43 x 4,60 m
Maskin: Nohab MN 18 Dieselmotor på 1.680 Ehk (1 235 kW) med Kamevapropeller

Levererades den 4 dec 1964 till Norrköpings Stads Hamnstyrelse, Norrköping som DE GEER. Köptes 1990 av Bråvikens Bogser AB, Norrköping för 1,2 Mkr som 1993 blev Bråvikens Bogser & Service AB, Norrköping. 1997 förvärvade Röda Bolaget AB de flesta ”riktiga” bogserarna på kusten, och DE GEER köpte man för 3,5 Mkr och hyrde ut till AB Iggesunds Bruk, Iggesund år 2000. Den 31 mars 2004 blev Skärnäs Terminal AB, Iggesund nya ägare för 300 000 kr och namnet ändrades då till SKÄRNÄS.
Text: Bengt Westin


DE GEER 23/4 1967
De Geer
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

DE GEER - 1971
De Geer
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin

DE GEER - 1982
De Geer
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin

DE GEER
De Geer
Foto: Bengt Westin

DE GEER
De Geer
Bild från Kenneth Herrgård

SKÄRNÄS vid Beckholmen 28/5 2006
Skärnäs
Foto: Lars Johnson

Skärnäs
Foto: Lars Johnson

Skärnäs
Foto: Lars Johnson

Skärnäs
Foto: Lars Johnson

Skärnäs
Foto: Lars Johnson

Skärnäs
Foto: Lars Johnson

Skärnäs
Foto: Lars Johnson


Skärnäs i docka


SKÄRNÄS - 6 juni 2006
Skärnäs
Foto: Lars Johnson

SKÄRNÄS, Beckholmen 25 maj 2011
Skärnäs
Foto: Christer Samuelsson

Skärnäs
Foto: Christer Samuelsson

Skärnäs
Foto: Christer Samuelsson

SKÄRNÄS, Beckholmen 12 juni 2011
Skärnäs
Foto: Anders Winter

SKÄRNÄS i Skelleftehamn - 16 september 2014
Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

SKÄRNÄS och VALKYRIA
Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Besök ombord på SKÄRNÄS - 8 oktober 2014
Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Henric Hansson
Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund

Skärnäs
Foto: Lennart Hedlund


Tillbaka till Norrköping Hamn
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan