Holmen V

Oregistrerad
Byggd möjligen 1873 vid Göteborgs Mek. Verkstad AB, Göteborg (Järn)
16,50 x 3,45 x 2,19 m - 25,11 / u.10 (SV 1917)
Maskin: Okänd ångmaskin på 90 Ihk - ersatt av en Hernösands MV & Varf AB, comp. ångmaskin på 75 Ihk (1913)

Byggdes för okända. Ägdes 1875 av Carlsviks Bolag, Karlsvik med namnet CARLSVIK. Bolaget ombildades 1880 till Carlsviks Trävaruaktiebolag, Karlsvik, men 1909 såldes hon till J. Jansson, Öregrund som döpte om till DISA. 1913 blev Sundsvalls Stuveribolag /G Byström/, Sundsvall ny ägare. Enligt ett kontrakt den 16 juni 1913 med Hernösands Verkstad & Varfs AB åtog dessa sig att för räkning Sundsvalls Stufveri AB, Sundsvall inmontera en ny ångmaskin om 75 Ihk bogs. samt ny panna i bogserångaren DISA. Leverans skulle ske senast den 20 juli 1913 för ett pris av 6.600 kr. Byström överlät sin firma 1917 till Sundsvalls Förenade Stuveri AB, Sundsvall som den 17 okt 1918 meddelade att de sålt båten till Holmens Bruk & Fabriks AB, Norrköping. På meddelandet stod: redan i vintras. Den 6 okt 1955 meddelade Holmens Bruk att båten, som man döpte till HOLMEN V; Numera är kondemnerad som bogserfartyg och ombyggd till kättingpråm.
Text: Bengt Westin

Disa
Foto: Einar Jansson via Bengt Westin


Tillbaka till Holmens Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan