Djursholm

Oreg
Byggd okänt år/ort.
Mått okända, maskin 20 Ihk.

Byggdes för okända. Köptes för 6.000 kr 1892 av Stockholms Transport & Bogserings AB och hette DJURSHOLM. Okänt öde. (Var kanske inte bogserbåt?)
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan