Domnarfvet

Byggd vid Södra Varvet i Stockholm 1863
18,25 x 4,12 x 1,7 m. - br.t 33
Maskin: Okänd ångmaskin, senare utbytt mot en ny på 100 ihk. tillverkad vid Härnösands Mek Verkstad 1903.

Byggdes för räkning Stora Kopparbergs Bergslag som DOMNARFVET. Bogserade virke på sjön Runn från Domnarvet till Korsnäs. Flyttades 1886 till nedre Dalälven och togs ur drift vid flottningens upphörande i början av 1970-talet. Köptes på tillbaka till sjön Runn av Nils Nyström som tog bort spel samt byggde om hytten. Köptes 1986 av Ove Arvidsson som är sentida släkting till båtens första skeppare. Gör utflyktsturer på Runn. K-märkt sedan 2000.
Fakta från www.angbatendomnarfvet.se


DOMNARFVET i Gysinge 1972
Foto Ingemar Larsson med sonen Håkans Instamatic

Foto Ingemar Larsson med sonen Håkans Instamatic

Foto Ingemar Larsson med sonen Håkans Instamatic


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan