Domsjö (I)

Oregistrerad
Byggd 1875 vid W. Lindbergs MV, Stockholm. Nb 112 (järn)
17,80 x 5,34 x 1,78 m
Maskin: Okänd ångmaskin med sidohjul på 65 Ihk ersatt av en okänd motor 1916.

Beställdes på sensommaren 1873 av Mo & Domsjö AB, Domsjö som bogserbåten DOMSJÖ (1). Kostade vid leveransen 25.000 kr. Efter det att en ny båt med samma namn byggts, ombyggdes fartyget till pråm 1901 och lades upp på slip 1904. Låg så i flera år innan hon förvärvades 1910 av murare Erik Sjölund, Domsjö som tog bort sidohjulen och satte in motor samt döpte om till FELIX och använde båten för tegelbogseringar. 1916 köptes båten av Gustaf Byström, Sundsvall och denne byggde om till vattenbåt och ändrade namnet till GROGG. E. Sjöqvist, Sundsvall köpte före 1940 och han överlät båten till sonen Yngve Sjöqvist som använde henne till 1948. Sjönk i jan. 1952 i Sundsvalls hamn. Lyftes upp på kajen och skrotades.
Text: Bengt Westin

Foto i Bengt Westins saml.

Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till MoDo
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan