Domsjö (2)

Oregistrerad
Byggd 1897 vid C.J. Wennbergs Mek. Verkstad AB, Karlstad (Järn)
16,22 x 3,55 x 1,30 m (Nyb 1897)
17,92 x 3,60 x 2,00 m (SV 1917)
Maskin: Varvets ångmaskin på 80 Ihk.

Byggdes för Husum-Gideå AB, Husum som HUSUM.En ny bogserångare, bestäld af Gideå & Husums AB vid Karlstads M/V, profkördes heromdagen därstädes. 54’ x 12’ x 4 ½’.( ÖA 5/6 1897). Hälften av bolaget såldes 1905 till Mo & Domsjö AB och båten följde med på köpet. 1905 genomgick båten en ordentlig reparation på Jerfeds MV vilken kostade 11.000 kr och därefter omdöptes den till DOMSJÖ (2). 1909 tillkom också en isbrytarstäv för 5.500 kr. Båten var mycket svårmanövrerad och kantrade av den anledningen den 30 okt 1916 vid flottningsarbete i Killingsnäsviken varvid kockan omkom. Bärgades samma höst och byggdes om igen vid Jerfed till en kostnad av 7.500 kr. Lades upp på slip i Domsjö 1951 och låg där till våren 1963 då hon skrotades.
Text: Bengt Westin

Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till MoDo
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan