Dragaren 1

Byggd 1963 vid Lidwall & Söner, Leksand (tillv.nr 517) levererades 11/5 1963
6,70 x 2,45 x 0,75 m.
Motor: BM 1114 på 55 hkr med 900 kp dragkraft.

Byggdes för Klarälvens Flottningsförening som DRAGAREN 1, blev ombyggd till att ingå som drivenhet i "BÄRGAREN 1", men efter flottningsföreningens nedläggning blev hon "återbyggd" till vanlig båt och finns nu på Dyvelstens Flottningsmuseum.
Fakta: Håkan Larsson, Anders Winter


BÄRGAREN 1 i Krakerudsmagasinet 1991, det år som var den sista flottningssäsongen. När bilden togs var bärgaraggregatet bortkopplat men den stora hydraultanken fanns kvar, provisoriskt uppallad på plankor.
Foto: Håkan Larsson

BÄRGAREN 1 låg startklar Krakerudsdammen tillsammans med rensbåten RUDAN och kunde användas om virkesflödet blev hämmat av någon orsak.
Foto: Håkan Larsson

DRAGAREN 1, VARPAREN 5 samt LUSTEN 8 i Dyvelsten
Foto: Anders Winter

DRAGAREN 1 vid Dyvelstens Flottningsmuseum 30/6 2008
Foto Håkan Larsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan