Dragos

Oregistrerad
Byggd 1963 vid Nilssons MV, Stenvik
10,95 x 3,78 x 1,60 m –
Maskin: 6cy Scaniamotor på 153 Ehk

Byggdes för Roland Edström, Stockvik som DRAGOS. Hade möjligen flera ägare innan hon i slutet av 1980-talet köptes av Skanska och omdöptes till LILL-VERNER. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


DRAGOS
Foto B Fogelberg i Bengt Westins saml.

DRAGOS
Foto B Fogelberg i Bengt Westins saml.

DRAGOS
Foto B Fogelberg i Bengt Westins saml.

LILL-VERNER hos SCA
Foto: Jan-Christer Lund via Anders Winter

LILL-VERNER
Foto J Robert Boman via Bengt Westin

LILL-VERNER vid Stäket - mars 1999
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan