Dufvan

JDVS/SDUI – 2135 (28/12 1894)
Byggd 1869 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 195 (Järn)
25,75 x 4,47 x 2,42 m – 66,32 / 11,65 (MB 1916)
Maskin: Varvets ångmaskin på 180 ihk
Byggdes som passagerarfartyg för Göteborgs Ångslups AB, Göteborg som SJÖFRÖKEN. Bolaget ombildades 1872 till Göteborgs Nya Ångslups AB. Hon förbyggdes 1893 vid Eriksbergs Mek. Verkstad, Göteborg och bytte därefter namn 1894 till DUFVAN. Köptes 1897 av Pr/ Chr. Hulthén, Helsingborg för 15.000 kr, och de sålde 1900 jämnt till maskinist Gustaf Fröberg, Sundsvall. Där överfördes båten samma år till Sundsvall-Klingerfjärdens Ångfartygs AB, Sundsvall och gick turer i Sundsvallsdistriktet till 1916. Sistnämnda år köptes båten av Nätterqvists Kolimport AB, Härnösand och de byggde om båten till bogserbåt. Den 1 feb 1917 förvärvades hon för 75.000 kr av Svante Torsten Hamberg, Härnösand som den 10 jan 1918 sålde för 90.000 kr till Bogseringsbolaget Hurtig, Västerhus, Örnsköldsvik. (Bogseringsbolaget är en sammanslutning av ett antal bogserbåtsägare, nämligen Gustav Jonsson, Johan Albert Byström, Erik Byström, Ejnar Byström, Petter Byström med den sistnämnde som huvudredare). Detta bolag ombildades till aktiebolag 1928 och båten överfördes dit för 30 000 kr. Namnet moderniserades efter en tid till DUVAN. Hurtigs likviderades 1958 och båten såldes då den 22 feb. för 4 100 kr till Carl W. Christensen, Köpenhamn (fast han bodde i Ö-vik) och denne skrotade båten åren 1958-59.
Text: Bengt Westin


Dufvan
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Dufvan
Foto: Medelpads Sjöhistoriska Förenings saml. via Bengt Westin

Dufvan
Foto: Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin

Duvan
Foto: Okänd ur Bengt Westins saml.

Duvan
Foto: Okänd ur Bengt Westins saml.

Duvan
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin.

DUVAN vid magasinskajen i Furuögrund
Duvan
Foto: i Lennart Hedlunds saml.

DUVAN 2/7 1958 i Örnsköldsvik
Duvan
Foto: Gunnar Hedman i min saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan