Dutch Power

PBTZ
Byggd 2009 vid Scheepswerf Gebr. Kooiman, Zwijdrecht, Holland
31,10 x 9,50 x 3,10 m. - 254/76/363 br/n/depl.ton
Maskin: 2 x Mitsubishi diesel S16R-MPTA på 1591 hk vardera

AHTS (Ancor Handling, Tug and Supply) DUTCH POWER hos Seacontractors, Vlissingen, Holland.

Fakta: http://www.seacontractors.com/bestanden/Flyer_dutch_power.pdf.


DUTCH POWER i Sundsvall - 15 juni 2013
Foto Magnus Häggström

DUTCH POWER anländer från Polen med ett segment till brobygget över Sundsvallsfjärden - 6 augusti 2013
Foto Alexander Lipkin

Foto Alexander Lipkin

Foto Alexander Lipkin

Foto Alexander Lipkin

Pontonkranen som skall lyfta brosegmentet på plats
Foto Alexander Lipkin

Foto Alexander Lipkin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan