Ebbe


9458
Byggd 1954 vid Kalmar Varv AB, Kalmar (Stål)
23,66 x 6,73 x 3,26 m - 116 / 0 (SS 1969)
23,65 x 6,73 x 3,26 m – 99 / 0 (I Norge)
Maskin: Nohab-Diesel 2SA 4-cyl. dieselmotor på 720 Ehk

Levererades den 15 jan 1954 till Ångbåts AB Kalmarsund, Kalmar som EBBE. Köptes sommaren 1969 av Lennart Kihlberg, Kalmar som överförde på hösten 1972 till Rederi AB Ölandssund, Kalmar. Lämnade Sverige före jul 1972 då Legterkompagniet A/S /Nils Halvorsen/ i Porsgrund köpte och döpte om till MJØLNER. Såldes vidare 1978 till Per Hærum, Farsund som satte in en ny motor 1985. Såldes i april 1985 till Pr/ Herkules, Robstad & Co /Vidar Robstad/, Farsund som överlät i mars 1990 till Bukser og Bjergning A/S, Brevik där hon gick till 1996, för den 3 jan 1997 meddelades att hon skrotats.
Text: Bengt Westin


EBBE i Kalmar 1968
Ebbe
Foto: Stig Larsson

MJØLNER för ombyggnad av styrhytten
MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

MJØLNER hos Bukser og Bjergning A/S
MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie

EBBEs varvsskylt
MJØLNER
Foto: Neil Stewart McKenzie


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan