Eckerö kyrka

Eckerö kyrka är helgad åt Sankt Lars. Kyrkan tillkom i slutet av 1200-talet. Troligen ersatte den en tidigare kyrka av trä.


Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor på Åland
Tillbaka till startsidan