Edison.


6143 (16/6 1919)
Byggd 1903 vid okänt varv i Dordrecht av stål.
24,53 x 4,87 x 2,64 m – 72,93 / 23,42 (MB 1918)
Maskin: Okänd ångmaskin på 400 Ihk.

Byggdes för Naamlooze Vennotschappij Stoomsleepvart-Maatschappij ”Edison”, Dordrecht som EDISON. Köptes till Sverige den 1 feb. 1918 av Pr/ Erik Kinberg, Stockholm för 70 000 Gulden. Medredare voro Björne, Bremer och Palmqvist. I köpet ingick också läktarna ADVENO 3 och GRUNO. Året efter överläts köpet till Carl Björne för 225.224 kr. Förliste den 12 juni 1924 ca 500 m NO Rautakari utanför Salmis. Var på väg Wonka-Söderhamn, bogserande en timmerflotte tillsammans med APPENDIX. Vid en skarp sväng i farleden krängde E över och en kätting som låg på däck gled ner i lä. P g a detta kom vatten in i maskinrummet och båten sjönk kl. 01.50 på 4,5 m djup ca 0,4 n.m. utanför Hannikari udde vid Salmis. Besättningen upptogs å APPENDIX. Bärgades och såldes i okt 1922 till Bogseringsbolaget W. Andersson & Co, Holmsund för 20 500 kr. I bolagets styrelse satt: Walfrid Granström (v.d.), Per Klas Hållander, John Edvin Hållander, Anders Werner Andersson, Klas Alvar Andersson och Reinhold Mohlin. Man betalade 5.500 kr kontant och övertog en inteckning på 15.000 kr. Övertogs den 31 mars 1930 av Holmsunds Bogseringsbolag för 31 500 kr (Olof Algur Andersson – som senare bytte namn till Wiestål) samt Per Klas Hållander), och dessa avyttrade båten den 14 dec. 1942 till Per-Erik Santesson, Grisslehamn, senare Ystad som betalade 70 000 kr. Överfördes till Rederi AB Santa enligt ett meddelande av den 15 dec. 1946 och såldes den 20 juni 1949 för 6 000 kr till K A Andersson, Karlshamn av Red AB Santa i likv. Då Andersson avled 1951 övertogs båten av dödsboet som sålde 1955 till Alnwick Harmsdorf Bergungsreederei i Travemünde som meddelade den 27 okt samma år att båten skrotats.
Text: Bengt Westin (Källor: Riksarkivet (B. Fogelberg), Båtologen s.125-1980, Vrakreg. Övre Norrland)


Prins Gustaf och Edison.
Prins Gustaf och Edison
Foto Hildur Andersson via Anders Olsson.


Edison.
Edison
Foto från Jan Häggströms samling via Bengt Westin.

Edison.
Edison
Foto från Jan Häggströms samling via Bengt Westin.

Edison.
Edison
Foto från Jan Häggströms samling via Bengt Westin.


Tillbaka till W. Andersson
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan