Edit.


SFC-2861
Byggd 1914 i Karlstad
12,65 x 3,04 x 1,24 m. Förlängdes med 1,2 m 1953.
Maskineri fram till 1953 var en 60 ihk stark ångmaskin, vilken byttes ut mot en 120 hk 4-cyl Skandia detta år

Byggdes som EDIT för räkning Emil Lindgren och Kalix Trävaru AB. Detta företag blev senare Baltiska Trävaru AB, som 1918 blev Ytterstfors-Munksund. Namnet ändrades i och med detta till YTTERSTFORS 20. 1920 såld till Domänstyrelsen (blev 1942 ASSI). Som hamnbogserare i Båtskärsnäs drog hon bl a ut virkspråmar till väntande fartyg på redden. Återfick namnet EDIT 1929. När sågverket lades ned 1968 såldes hon till Yngve Morin som döpte båten till AKVAVIT. Ett par år senare köptes den till Luleå och återfick namnet EDIT.
Information ur Bogserbåtsflottan i Kalixorten


AKVAVIT - 8 augusti 1974
Edit
Foto Gunnar Hedman via Bengt Westin
EDIT - 19 mars 1995
Edit
Foto Torkel Wikström via Bengt Westin

EDIT
Edit
Foto Hans Lundström via Bengt Westin

EDIT - 2004
Edit
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

EDIT i Luleå
Edit
Foto Roland Stoltz.

Edit
Foto Roland Stoltz.

EDIT i Luleå - 12 augusti 2011
Edit
Foto Krister Bång

Edit
Foto Krister Bång

Edit
Foto Krister Bång


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan