Eduard Melin

SFJM - 8058 (1935)
Byggd 1882 vid Göteborgs Mek. Verkstad, Göteborg (Järn)
18,64 x 4,79 x 2,42 m – 43,80 / 22,37 (SS 1961)
Maskin: Ångmaskin ersatt av en Ideals råoljemotor på 25 Ehk (ca 1920-tal), ersatt av en Scaniadiesel på 200 hk (1964)

Byggdes som bogserbåt för Göteborgs Hamn- och Elfstyrelse, Göteborg med namnet EDUARD MELIN. Övertogs 1911 av Kungl. Trollhätte Kanal- och Vattenverk, Trollhättan. Hennes uppgift var att bogsera skutor från Röda berget (ca. 5 mil norr om Göteborg) till Ström. Sedan hon blivit överflödig lades hon upp 1921 och låg till 1928 då hon såldes till Åke Hamnesjö, Ulebergshamn som ändrade namnet till OSTREA och byggde om båten till passagerarbåt vid Wockards verkstad i Göteborg. Samtidigt insattes en råoljemotor. 1945 köptes båten av Sören Joel Hansson (Tjörns Omnibustrafik), Höviksnäs som döpte om till BRATTÖN och 1960 blev Allan Edvardsson, Skärhamn ny ägare. Såldes igen 1964, till Bengt Richardsson, Fjällbacka och han kallade henne DOVER I och satte in en Scaniamotor. Ägdes från 1965 av Karl-Eric Särén, Gottskär med namnet LIBERTY II, från 1979 av Frank Erik Tore Hansson, Kungsbacka till 1985 då Pr/ L Andersson, senare Eduard Melins Ångfartygs AB, Göteborg köpte henne för 110 000 kr och återgav henne namnet EDUARD MELIN. Flyttades 1987 till Göteborgs Maritima Centrum, Göteborg och klassificerades som musei- och passagerarbåt. Möjligen tillbaka till Eduard Melins Ångfartygs AB, Göteborg igen på 1990-talet?
Text: Bengt Westin (Källor: Sv. Sjöfartstidning, Sv. Skeppslista)


EDUARD MELIN med tre skutor på släp
Foto okänd via Åke Karlsson

EDUARD MELIN vid Klippans Ångbåtsbrygga okänt år.
Foto okänd via Niels Stummann

EDUARD MELIN vid Klippans Ångbåtsbrygga, Göteborg - 2011.
Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

EDUARD MELIN - 17 maj 2014
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan