Ur Edvard Rosendahls fotoalbumEdvard Rosendahl
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

Edvard Rosendahl var gift med en dotter til P V Andersson. Edvard föddes 1901 och började sin bana till sjöss ombord på segelfartyg 1915. Han tog 1:a klass skepparexamen i Härnösand 1925 och var skeppare hos Anderssons från 1928 och fram till sin död 8 december 1952 genom drunkning i Skelleftehamn (Per Viktor). Dessemellan tjänstgjorde han i stort sett på samtliga av rederiets bogserbåtar. Längst tid i Kuriren, från 1937 fram till Per Viktor köptes 1951.
Information via Lars Markström som är dotterson till Edvard


Frivakten på Vanja, Nordsjön.
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

I London.
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

I London 1920.
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström


Otis 1920.
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

Otis 1920.
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström


Vanja 1922.
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

Vanjas besättning 1922.
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström


Virgo 1923.
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

Virgo i Örnsköldsvik 1923.
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström


Prins Gustaf 1934.
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström


Blixten i Djupvik
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström


Fotografier tagna ombord på Faxe
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

1935
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström


Fotografier tagna ombord på Kuriren
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

1939.
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström


Kättinghantering
Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström

Edvard Rosendahl
Foto via Lars Markström


Per Viktor
S/S Per Viktor
Foto via Lars Markström


Tillbaka till W Andersson
Tillbaka till Rederier
Tillbaka till startsidan