Edward

Oregistrerad
1875 – Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg NB 251 (Järn)
SV 1917 : 13,36 x 3,17 x 1,92 m
Maskin: Varvets 2-cyl. ångmaskin 32 Ihk

Byggdes för Göteborgs ”Gamla” Bogserings AB /J.E. Wennerlund/, Göteborg som EDWARD. Köptes på konkursauktion den 14/6 1891 av Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som sålde vidare 1893 till Halsögrunds Ångsåg /P. Håkansson/, Halsögrund. 1895 var P. Håkanssons sterbhus /P. Lundmark/, Halsögrund ägare och de överlät 1896 till Halsögrunds Ångsågs AB /H.P. Hansson/, Halsögrund. Nytt namn HALSÖGRUND. Såld 1903 till Ursvikens Mek. Verkstad /A. Ekeblom/, Ursviken och de meddelade 1917 att de ändrat namnet till SAGA. 1920 hyrdes hon av Byske Älvs Flottn.förening, Byske, men 1942 var hon enl. en inspektör skrotad okänt år.
Text: Bengt Westin


HALSÖGRUND vid Ursvikens Mekaniska Verkstad - 1900
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Uppslag ur loggboken från HALSÖGRUND förd av kaptenen Frans Ohlsson 1897-1901
Loggboken överlämnades till Båtvik-Selsviks byaförening den 19 juli 1986

SAGA - okänd tidpunkt
Båtviks byagårds fotosaml. via Lennart Hedlund

SAGA - med eldaren Ingvar Burman
Båtviks byagårds fotosaml. via Lennart Hedlund

Skeppare på HALSÖGRUND var Frans Olsson
Båtviks byagårds fotosaml. via Lennart Hedlund


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan