Egil

Oreg
Byggd 1914 vid Schiffswerft D.W.Kramer & Sohn, Hamburg (Stål)
19,23 x 5,00 x 2,42 m. - 60,54/
Maskin: Steen & Kaufmann AG, Elmshorn, comp. ångmaskin på 150 ihk.

Byggdes som CLARA för leverans till Tanger, men då Frankrike och Tyskland låg i krig så levererades aldrig båten. Den hamnade i stället i Norge som STOLL. Inköptes 1920 av Umeå Skärgårds & Handels AB, vilka senare samma år överlät till Ume Älvs Bogserings AB. Namnet ändrades då till EGIL. Detta bolag övertogs 1937 av AB Scharins Söner, Umeå, som sålde vidare till Bogseringsaktiebolaget W. Andersson & Co vilka aldrig använde båten utan sålde vidare till J.E. Nordin & Co i Stockholm. 1941 hyrde de ut EGIL till Kustartilleriet som 1943 köpte båten (till KA 4H). 1953 köpt av skrothandlare Enock Ehn i Örnsköldsvik och såld 1954 till Pr/Thure Björkman, Umeå, senare Rederi AB Gustafshög. Skänktes till Västerbottens Museum 1978 och ligger nu på Gamlia.
Fakta ur Lubrikatorn (Bengt Westin)


Björkmans tre båtar på östra sidan av Öhn.
Egil, Bergön och Gustafshög.
Egil Bergön Gustafshög
Foto: Viking Waltari via Börje Åström

EGIL
Egil
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

EGIL och (t.v.) Arne Unander Scharin (f. 1892), förmodligen vid Holmön eller vid Scharins fabriker
Egil
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

EGIL
Egil
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

EGIL
Egil
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

EGIL
Egil
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

EGIL i Västerfjärden 1967
Egil
Foto: Åke Hörnberg

EGIL - 1968
Egil
Foto: Åke Hörnberg

EGIL går uppströms Umeälven i höjd med Storsandskär - troligen 1968
Egil
Foto: via Bengt Björkman

EGIL med timmersläp passerar Bergöbron 1974
Egil
Foto: Roger Björkman via Olle Holmberg

Egil
Foto: Roger Björkman via Olle Holmberg

Egil
Foto: Roger Björkman via Olle Holmberg

EGIL vid Gamlia
Egil
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

EGIL i Gamlia
Egil
Foto: Bengt Westin

EGIL i Gamlia
Egil
Foto: Bengt Westin

EGIL i Gamlia
Egil
Foto: Bengt Westin

Interiörbilder på EGIL - 13 juli 2011
Egil
Foto: Håkan Augustin

Egil
Foto: Håkan Augustin

Egil
Foto: Håkan Augustin

Egil
Foto: Håkan Augustin

Egil
Foto: Håkan Augustin

Egil
Foto: Håkan Augustin

Egil
Foto: Håkan Augustin

Inne i styrhytten - juli 2012
Egil
Foto: Håkan Augustin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan