Ejdern

Oregistrerad
Byggd 1889 vid Halmstads Mek. Verkstad AB, Halmstad (Järn)
15,56 x 3,47 x 1,40 m – 21,11 / u.10 (SV 1916)
Maskin: Okänd ångmaskin på 80 Ihk.

Byggdes för okända. Ägdes i vart fall 1935 av Sandviks Ångsågs AB, Sandvik som bogserbåten EJDERN. Bolaget fusionerades 1944 till Mo & Domsjö AB, Sandvik och båten skrotades 1963.
Text: Bengt Westin


EJDERN på Själevadsfjärden, med Själevads kyrka i bakgrunden.
Foto i Kurt Nordkvist´s saml.

EJDERN
Foto i Jan Häggströms saml via Bengt Westin


Tillbaka till MoDo
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan