Bogserbåten Ekoln.2264 (8/11 1895) SFB-4763 (8/1 1976)
Byggd 1878 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Järn)
18,62 x 3,56 x 1,94 m – 43,32 / 31,46 (MB 1894)
18,46 x 3,70 x 1,88 m – 30,30 / 3,31 (SS 1933)
18,52 x 3,70 x 1,87 m – 45,95 / 17,50 (SS 1961)
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin (9 ½” x 8 ½”) nb 404 på 25 Ihk - ersatt av en Bolinders MV comp. ångmaskin på 84 Ihk (1892) - och av en Bolinder-Munktell råoljemotor på 100 Ehk (1952)

Byggdes för "brännvinskungen" LO Smith som passagerarslupen REYMERSHOLM No 2. Kom i trafik i juni 1878 mellan staden och Reymersholm. Såldes 1880 till Ångslups AB Ekoln (Lundvik & Larsson) Uppsala som kallade henne EKOLN, vilket ändrades 1893 till EKOLN I. Förbyggdes och förlängdes vid Bolinders MV 1892 och såldes 1908 till Ångslups AB Garibaldi, Uppsala och kom till Sundsvall 1911, förvärvad av A. Sundbom, Utvik. Efter bara ett år sålde han båten vidare för 9 500 kr till Nils Fabian Enberg, Luleå som 1917 sålde för 18 000 kr till Andreas Strandberg, Alne. Ombyggdes där till bogserbåt och I:an togs bort. 1935 avled Andreas och båten övertogs av sterbhuset (J.W. Strandberg). Enligt ett meddelande 1937 har hon varit upplagd på slip de senaste åren och där låg hon 1940 då hon inköptes av Karl Harry Allersson, Skarpöborg. Att skicket inte var det bästa vittnar priset – 4 500 kr.

Nu blev hon passagerarbåt igen och skulle så förbli de närmaste 22 åren. I rask takt ägdes hon därefter av Stockholms Kustartilleriförsvar (1943-1946), Hans Petter Edgar Strömberg (1946-1951, kostade 12 500 kr) och Clarys Konditori /Clary Stenvall/ (1951, som betalade 15 000 kr). På konditoriet fick hon heta JAN II, men det ändrades till EKOLN igen då hon den 24 nov 1951 köptes för 17 000 kr av Östrands Sulfat AB. En ny motor installerades 1952 vid Lidingöverken och den 31 dec 1955 köptes hon av Oscar Christoffersson, Timrå för 10 000 kr.

Såldes den 6 mars 1962 för 9 000 kr till Roland Ragvald Edström, Stockviksverken och han byggde om henne till bogserbåt igen men 1967 blev Pr/ Jan Alfred Idh, Stockviksverken ägare till denna vandringspokal och han betalade 7 000 kr. Delägare var Verner Agneldh och Karl-Olof Stattin 1/3 vardera). Idh behöll henne till 1990 då hon gick söderut igen, till Viking Victoria HB, Öregrund och blev då fritidsbåt, om hon inte var det redan innan? Såldes den 11 okt 1993 till Gunnar Ljung, Stockholm. Sjönk vid Norr Mälarstrand på vårvintern 2004 men lyftes upp den 8 maj och låg till salu.Köptes okänt år av Jan Henrik Lundgren, Stockholm. Avregistrerades 2017.
Text: Bengt Westin


Ekoln
Foto Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin

Ekoln
Foto Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin

Ekoln
Foto Lars Petterssons saml via Bengt Westin

Ekoln
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

Ekoln
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

Ekoln och Stor Erik vid Söder Mälarstrand 7/10 1995
Ekoln
Foto Christer Samuelsson

27/8 1997 vid Söder Mälarstrand
Ekoln
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

8/5 2004 Söder Mälarstrand
Ekoln
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin


Söder Mälarstrand 23 november 2004.
Ekoln

Ekoln

Ekoln


Söder Mälarstrand 9 januari 2005
med skador efter stormen natten innan.
Ekoln

Ekoln


Söder Mälarstrand 20 mars 2005.
Ekoln


Söder Mälarstrand 27 juli 2005.
Överbyggnaden är bortskuren.
Ekoln


Ekoln på Ragnhildsborgs varv


Söder Mälarstrand 5 maj 2007.
Ekoln
Foto: Christer Samuelsson

EKOLN vid Söder Mälarstrand - 30 oktober 2011
Ekoln
Foto: Anders Winter

EKOLN i Stockholm - 19 mars 2016
Ekoln
Foto Bengt Westin


Tillbaka till Strandberg, Alne
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan